Όραμα της εταιρείας

Όραμα της εταιρείας

Η JDL είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων, παρέχοντας στους πελάτες της τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες και προστατεύοντας το περιβάλλον με την πιο ειλικρινή καρδιά.

Δείτε περισσότερα

Τεχνολογία και Εφαρμογή FMBR

Η τεχνολογία FMBR είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας λυμάτων που αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από την JDL. Η FMBR είναι μια βιολογική διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων που αφαιρεί άνθρακα, άζωτο και φώσφορο ταυτόχρονα σε έναν μόνο αντιδραστήρα. Οι εκπομπές επιλύουν αποτελεσματικά το "γειτονικό φαινόμενο".Το FMBR ενεργοποίησε με επιτυχία τη λειτουργία αποκεντρωμένης εφαρμογής και χρησιμοποιείται ευρέως στην επεξεργασία αστικών λυμάτων, στην αγροτική αποκεντρωμένη επεξεργασία λυμάτων, στην αποκατάσταση λεκανών απορροής κ.λπ.

Δείτε περισσότερα

Νέα & Δελτίο Έργου